Giới thiệu chung Xã Mỹ bằng, Huyện Yên Sơn

1. Vị trí của xã

Xã Mỹ Bằng nằm ở phía Tây Nam huyện Yên Sơn là nơi giáp danh 3 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ cách trung tâm huyện 30 km.

2. Điều kiện tự nhiên, đất đai

Tổng diện tích tự nhiên: 3.209,7 ha

Trong đó đất lâm nghiệp: 1.307,3 ha có 497 ha rừng sản xuất

Đất trồng lúa: 416 ha trong đó 335 ha 2 vụ, đất ao hồ thủy lợi 45,5 ha

Đất trồng cây công nghiệp chè: 569ha , đất phi nông nghiệp: 157 ha

Đất quốc phòng: 73,7 ha. Đất khác 641,6 ha

Trên địa bàn xã có các đơn vị đứng chân: K28 thuộc QK2, Ngân hàng nông nghiệp Mỹ Lâm, Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm, Trường PTTH Tháng 10 và Phòng khám đa khoa Tháng 10

3. Dân số

Tổng số hộ là: 3.152 hộ = 11.351 khẩu trong đó Dân tộc Kinh: 69%; Cao lan: 17%; Dao: 11%; Mông: 2%; Tày: 1% ; 25 thôn