Yên Sơn quy hoạch phát triển nông nghiệp hàng hóa

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, huyện Yên Sơn đã sớm xác định được sản phẩm thế mạnh, từ đó quy hoạch, thực hiện quy hoạch bài bản nên đã khai thác được tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo ra lượng sản phẩm nông nghiệp lớn.

Giải pháp nâng cao năng suất chè

Trong lúc nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn loay hoay với việc tìm giải pháp nâng cao năng suất chè thì tại xã Mỹ Bằng, Nhữ Khê (Yên Sơn) đã ...