Mỹ Bằng ra mắt Ban tư vấn về công tác tôn giáo

Ngày 23/6, Nhằm đổi mới, nâng cao phương thức, nội dung về công tác tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn, Ủy ban MTTQ xã Mỹ Bằng tổ chức Lễ ra mắt Ban tư vấn về Dân tộc – Tôn giáo.


Ra mắt Ban tư vấn về công tác tôn giáo

Ban tư vấn về Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban MTTQ xã Mỹ Bằng (nhiệm kỳ 2019-2024) được thành lập với 7 thành viên bao gồm Chủ tịch Hội đồng giáo xứ xã Mỹ Bằng, các trưởng họ giáo, nhóm sinh hoạt tôn giáo, trưởng công an xã và đại diện ban công tác mặt trận thôn bản. Ban tư vấn làm việc theo phương thức tự nghiên cứu, trao đổi theo nhóm dưới sự điều phối của Trưởng ban thông qua hội thảo, hội nghị và khảo sát thực tế để lựa chọn các vấn đề cần tư vấn, giúp Ban thường trực và Ủy ban MTTQ tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác tôn giáo, xây dựng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận cùng đồng bào có tôn giáo; Tập hợp ý kiến, kiến nghị của đồng bào tôn giáo, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã để tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã kịp thời xử lý, giải quyết theo quy định.

Hiện nay, xã Mỹ Bằng có 3 họ giáo và 1 điểm sinh hoạt tôn giáo Đạo Tin lành với 1.197 tín đồ, chức sắc. Với đa dạng các loại hình tôn giáo, vì vậy công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo luôn được xã Mỹ Bằng triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Qua đó, đã góp phần phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”./.

Theo Yenson.gov.vn

Tin cùng chuyên mục